Ενοί δ κα προθυμί στρατιωτν χρήσατο τοσαύτ περ ατόν, στε τος τέρων μηδν
ν τας λλαις στρατείαις διαφέροντας μάχους κα νυποστάτους φέρεσθαι πρς πν δεινν
πρ τς Καίσαρος δόξης. οος ν τοτο μν κίλιος, ς ν τ περ Μασσαλίαν ναυμαχί νες
πολεμίας πιβεβηκώς, τν μν δεξιν πεκόπη χερα μαχαίρ, τ δριστερ τν θυρεν οκ
φκεν, λλ τύπτων ες τ πρόσωπα τος πολεμίους πέστρεψε πάντας κα το σκάφους
πεκράτησε

El amor y afición con que le miraban sus soldados llegó a tal extremo, que los que en otros ejércitos en nada se distinguían se hacían invictos e insuperables en todo peligro por la gloria de César. Tal fue Acilio, que en el combate naval de Marsella, acometiendo a un barco enemigo, perdió de un sablazo la mano derecha, pero no soltó de la izquierda el escudo, y, antes, hiriendo con él en la cara a los enemigos, los ahuyentó a todos y se apoderó del barco
TRADUCCIÓNCon amor y celos le miraban sus soldados de tal modo a este, que en otros ejércitos en nada se diferenciaban. Haciéndose insuperables e invictos por la fama de César. De este modo era Acilio el cual en la naumaquia de Marsella atacando un barco enemigo le fue cortada la mano derecha con un cuchillo y no soltó el escudo de la izquierda ,sino hiriendo en la cara a los enemigos asustó a todos y se apoderó del barco